วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

โรงเปิดดอก
โรงเรือนสำหรับเปิดดอกเห็ดนางฟ้าภูฐาน หรือ ฮังการี
ขนาด กว้าง X ยาว 2 X 4 เมตร วางได้ด้านละ 500 ก้อน รวม 2 ด้านจะได้ 1,000 ก้อน

โรงบ่มก้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น